องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดอำนาจเจริญ ให้บริการประชาชนด้านการรักษาสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

เข้าร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดอำนาจเจริญ ให้บริการประชาชนด้านการรักษาสุขภาพ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

ณ โรงเรียนบ้านก่อรามคำแหงอนุสรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์