องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดอำนาจเจริญ “กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ”

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจรอตในจังหวัดอำนาจเจริญ

“กิจกรรมให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ”

ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนายม จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์