องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทับม้าและองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ขอเข้าศึกษาดูงานทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินแบบอัตโนมัติพลังงานร่วม ( Smart hybrid ) ปะปาหนองโคกกว้าง บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทับม้าและองค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ขอเข้าศึกษาดูงานทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินแบบอัตโนมัติพลังงานร่วม ( Smart hybrid ) ปะปาหนองโคกกว้าง บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์