องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอเชิญชวน งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดี ถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอเชิญชวน งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดี ถวายในหลวง  ในช่วงเข้าพรรษา


ข้ามไปยังทูลบาร์