องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองปลิง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 23 พ.ย.2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองปลิง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 23 พ.ย.2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์