องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับ โครงการโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ …ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับ โครงการโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ …ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน โดยกำหนดออกให้บริการในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง โดยและจะมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการประชาชน


ข้ามไปยังทูลบาร์