องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมเดิน – วิ่ง มินิฮาลฟ์มาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอำนาจเจริญ 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายอนุชา ธารรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ พนักงาน ร่วมเดิน – วิ่ง มินิฮาลฟ์มาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอำนาจเจริญ 2562


ข้ามไปยังทูลบาร์