องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้จัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มากักตัวตามสถานที่ต่างๆทีจัดเตรียมไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจึงขอให้ผู้ที่กักตัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไปพบปะกับเพื่อนและญาติพี่น้องเพราะอาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้หากท่านเป็น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้จัดหาถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มากักตัวตามสถานที่ต่างๆทีจัดเตรียมไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจึงขอให้ผู้ที่กักตัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไปพบปะกับเพื่อนและญาติพี่น้องเพราะอาจจะเกิดการแพร่เชื้อได้หากท่านเป็น

*-* สุดท้ายนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยขอให้ประชาชนตำบลดอนเมยรักษาสุขภาพ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อห่างไกลจากไวร้สโคโรนา 2019 นะคะ *-*

ข้ามไปยังทูลบาร์