องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ รพ.สต ตำบลดอนเมย และ อสม.ตำบลดอนเมยลงพื้นที่ บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 สำรวจลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ รพ.สต ตำบลดอนเมย และ อสม.ตำบลดอนเมยลงพื้นที่ บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4 สำรวจลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก เบื้องต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอให้ชาวบ้านดูแลพื้นที่ภายในบ้านของตัวเองให้สะอาด คว่ำน้ำขังที่ไม่จำเป็น เปลี่ยนน้ำในอ่างน้ำภายในบ้านทุกอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ขอบคุณคะ


ข้ามไปยังทูลบาร์