องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชนชาวตำบลดอนเมย เนื่องจากโรคระบาดลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : L5D) ในโคและกระบือในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชนชาวตำบลดอนเมย เนื่องจากโรคระบาดลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : L5D) ในโคและกระบือในพื้นที่ อีกทั้งพบโคและกระบือป่วยหรือตายด้วยโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย ได้มอบหมายให้นางเพ็ญศิริ คชะเสน หัวหน้าสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยลงพื้นที่สำรวจจำนวนโคและกระบือที่ติดเชื้อ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป


ข้ามไปยังทูลบาร์