องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการดำเนินงานศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สถานีตำรวจเมืองอำนาจเจริญ สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย และโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาจิกพิทยาคม


   

   

   

   

   

   

   

ข้ามไปยังทูลบาร์