องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งสถานการณ์น้ำ จาก โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำสีโท จำนวน 4 อ่าง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปริมาณความจุเกิน 100%

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งสถานการณ์น้ำ จาก โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำสีโท จำนวน 4 อ่าง เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากฝนตกหนักมาก ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมามีปริมาณความจุเกิน 100% และได้ไหลล้นอาคารระบายน้ำทุกแห่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งสองฝั่งของลำห้วยปลาแดก ห้วยโพธิ์ ห้วยกอก ห้วยสีโท และพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้น จึงขอแจ้งประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรและพื้นที่ประกอบกิจการอื่น ๆ ให้ระมัดระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น


ข้ามไปยังทูลบาร์