องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอขอบคุณ คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านดอนเมย หมู่ 1,5

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอขอบคุณ คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ที่เดินทางมาส่งมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านดอนเมย หมู่ 1,5 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอขอพระคุณมา ณ โอกาสนี้ แล้วจะส่งมอบถึงมือของผู้ประสบภัยทุก ท่านต่อไป


ข้ามไปยังทูลบาร์