องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศเจตจำนงปีงบประมาณ-2562.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์