องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เนื่องจาก พายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้ฝนตกมีลมแรงจึงทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร บ้านหนองปลิง ม.4 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมช่างและพนักงานส่วนตำบลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจาก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 เนื่องจาก พายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้ฝนตกมีลมแรงจึงทำให้ต้นไม้ล้มกีดขวางทางจราจร บ้านหนองปลิง ม.4 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมช่างและพนักงานส่วนตำบลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์