องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562


ประกาศเจตจำนงปีงบประมาณ 2562

ข้ามไปยังทูลบาร์