องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ รณรงค์ควบคุมฉีดพ่นยาป้องกันโรคระบาดลัมปีสกิน ในโค-กระบือเพื่อกำจัดแมลงพาหะนำโรค

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ รณรงค์ควบคุมฉีดพ่นยาป้องกันโรคระบาดลัมปีสกิน ในโค-กระบือเพื่อกำจัดแมลงพาหะนำโรค


ข้ามไปยังทูลบาร์