สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคณะทำงาน ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ข้ามไปยังทูลบาร์