สำนักงานปศุสัตว์อำนาจเจริญร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนเมย เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำจัดแมลดูดเลือด เช่น ยุง ลิ้น เหลือบ แมลงวันดูดเลือด เห็บ ซึ่งเป็นพาหะกระจายโรคลัมปีสกิน จะลงพื้นที่พ่นยากำจัดแมลงดูด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำนาจเจริญร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนเมย เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำจัดแมลดูดเลือด เช่น ยุง ลิ้น เหลือบ แมลงวันดูดเลือด เห็บ ซึ่งเป็นพาหะกระจายโรคลัมปีสกิน จะลงพื้นที่พ่นยากำจัดแมลงดูด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์