สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/12/CCF17122563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์