สถานการณ์น้ําล่าสุดตำบลดอนเมย น้ำท่วมถึงถนนสายบ้านดอนเมย หมู่ 1 , 5 ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระวัง

สถานการณ์น้ําล่าสุดตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

น้ำท่วมถึงถนนสายบ้านดอนเมย หมู่ 1 , 5 ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระวัง


ข้ามไปยังทูลบาร์