ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญสงกรานต์ ปี 2564

เมื่อวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญสงกรานต์ ปี 2564 ในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ด่านชุมชน อำนวยความสะดวกผู้ใช้ยานพาหนะ เข้มงวดกวดขัน จับกุมผู้กระทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฏหมายตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก ให้แก่ผู้ใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่


ข้ามไปยังทูลบาร์