ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง ทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง

ได้นำเด็กไปทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา


ข้ามไปยังทูลบาร์