ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้ามาฝึกอาชีพเสริมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้ามาฝึกอาชีพเสริมสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นอาชีพเสริมรองรับสังคมผู้สูองอายุในอนาคต ภายในตำบลดอนเมยด้วยการทำขนมไทย 5 อย่าง ขนมชั้น ขนมกล้วย ตะโก้ ข้าวเหนียมสังขยาและวุ้น


ข้ามไปยังทูลบาร์