วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายมงคล ฤทธิทิศ ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กในครั้งนี้ พร้อมกับ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยวชนมีกิจกรรมกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ” เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ พลเมืองไทย “


ข้ามไปยังทูลบาร์