วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และนายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่สำรวจน้ำและตรวจสอบเครื่องปั้มน้ำ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และนายเชาว์วัฒน์ คณารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่สำรวจน้ำและตรวจสอบเครื่องปั้มน้ำ

ข้ามไปยังทูลบาร์