วันที่ 8 กันยายน 2566 นายสำราญ วงจันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายสำราญ วงจันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม

 

ข้ามไปยังทูลบาร์