วันที่ 7-9 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการจัดสังฆทานเพลในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลดอนเมยทุกท่าน ระหว่างวันที่ 7-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 7-9 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการจัดสังฆทานเพลในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลดอนเมยทุกท่าน ระหว่างวันที่ 7-9 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2566

 

ข้ามไปยังทูลบาร์