วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายสำราญ วงค์จันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้พาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงไหว้เวียนเทียน ที่วัดบ้านหนองปลิง

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายสำราญ วงค์จันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายวานิจ สุภาพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย
ได้พาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงไหว้เวียนเทียน ที่วัดบ้านหนองปลิง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา เดินเวียน  รอบอุโบสถ 3 รอบ ทำการเวียนขวา เป็นการแสดงออกและแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

ข้ามไปยังทูลบาร์