วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุมประธานกลุ่มใช้น้ำและพนักงานสูบน้ำตำบลดอนเมย เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุมประธานกลุ่มใช้น้ำและพนักงานสูบน้ำตำบลดอนเมย  เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์