วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว (ฟรี) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันให้สุนัขและแมว  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว (ฟรี) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 พร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันให้สุนัขและแมว  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
### นายสายันต์  มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอขอบคุณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองและปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญที่ให้ความอนุเคราะห์ออกหน่วยบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนเมยเป็นอย่างยิ่ง

ข้ามไปยังทูลบาร์