วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจและผู้นำชุมชนตำบลดอนเมยร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจและผู้นำชุมชนตำบลดอนเมยร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่อง หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ของพระองค์ มาดำเนินการพร้อมทั้งขับเคลื่อนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ ตำบลดอนเมย ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพิ่มพื้นที่สีเขียว วัดบ้านหนองปลิง หมู่ 3 พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งให้ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง
ข้ามไปยังทูลบาร์