วันที่ 5 กันยายน 2562 สถานการณ์น้ําล่าสุดตำบลดอนเมยรถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ตามปกติ

วันที่ 5 กันยายน 2562 สถานการณ์น้ําล่าสุดตำบลดอนเมยรถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ตามปกติ


ข้ามไปยังทูลบาร์