วันที่ 4 เมษายน 2566 โครงการซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ปิดผิว Aaphaltic Concrete สายทางบ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ม.6 ช่วงที่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และ โครงการงานปรับปรุงถนนผิวเคปซิลปิดทับด้วย Aaphaltic Concrete  สายทางบ้านหนองปลิง – นาตูม ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

///*-*///  วันที่ 4 เมษายน 2566  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ปิดผิว Aaphaltic Concrete สายทางบ้านดอนเมย หมู่ที่ 5 บ้านหนองแคน ม.6 ช่วงที่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์