วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลดอนเมย ทุกหมู่บ้าน จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลดอนเมยทุกหมู่บ้าน  จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566  มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน
ข้ามไปยังทูลบาร์