วันที่ 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านหนองปลิง พบไฟไหม้ข้างวัดเก่าน้ำคำ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถน้ำเอนกประสงค์ ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 4 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านหนองปลิง พบไฟไหม้ข้างวัดเก่าน้ำคำ  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถน้ำเอนกประสงค์ ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์