วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายสายันต์ มีดี ผู้อำนวยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย ทุกท่าน

วันที่  4 พฤศจิกายน 2565 นายสายันต์ มีดี ผู้อำนวยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย  เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย ทุกท่าน

ข้ามไปยังทูลบาร์