วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกร ในเขตพื้นที่ตำบลดอนเมย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  นางสาววารี สุวะไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้รับกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกร ในเขตพื้นที่ตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์