วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปลัด อบต.ดอนเมยและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมมอบบ้าน ครอบครัว ด.ช.ฐิตพงศ์ วงศ์สกุล บ้านเลขที่ 29 ม.3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการ “ เสริม ซ่อม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ”

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปลัด อบต.ดอนเมยและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย เข้าร่วมมอบบ้าน ครอบครัว ด.ช.ฐิตพงศ์ วงศ์สกุล บ้านเลขที่ 29 ม.3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการ “ เสริม ซ่อม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ” นำโดย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ  สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคกับครอบครัวผู้เปาะบางและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยได้มอบถุงยังชีพ  เพื่อให้เด็กในครอบครัวเปาะบางได้เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้มีความมั่นคง ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการกอาศัยและพัฒนาการของเด็ก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์