วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสายันต์ มีดี ผู้อำนวยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย  เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย ทุกท่าน เพื่อการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 (ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2566)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสายันต์ มีดี ผู้อำนวยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย  เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย ทุกท่าน เพื่อการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 (ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2566)  ในการเฝ้าระวังกวดขันการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่และการตั้ง “ ด่านชุมชน” ภายในตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์