วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบให้ กองช่าง (งานกิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ซ่อมท่อน้ำประปา เนื่องจากท่อน้ำแตกทำให้ต้องหยุดการส่งน้ำชั่วคราว จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำ

วันที่ 31 มกราคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบให้ กองช่าง (งานกิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ซ่อมท่อน้ำประปา  เนื่องจากท่อน้ำแตกทำให้ต้องหยุดการส่งน้ำชั่วคราว จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้น้ำ ….. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยได้เร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำได้ทันถ่วงที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์