วันที่ 31 มกราคม 2566  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความหนาของถนน ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองปลิง-ไปสะพานกุดน้ำมอก

วันที่ 31 มกราคม 2566  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความหนาของถนน ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองปลิง-ไปสะพานกุดน้ำมอก
ปริมาณงาน   ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร  งบประมาณอนุมัติ 265,000บาท

 

ข้ามไปยังทูลบาร์