วันที่ 31  พฤษภาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ปลัด.อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ 2566  ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายพูนเกียรติ ศรีปัญญา วิทยากร พร้อมทั้งทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

วันที่ 31  พฤษภาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ปลัด.อบต.ดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ 2566  ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายพูนเกียรติ ศรีปัญญา วิทยากร พร้อมทั้งทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์