วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร วิริยะกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายเกรียงไกร วิริยะกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์