วันที่  30 สิงหาคม 2566  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2566 

วันที่  30 สิงหาคม 2566  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2566
– กิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายผู้สูงอายุ
– กิจกรรมให้ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ สวัสดิการผู้สูงอายุ โดย นายสรรเสริญ คชะเสน วิทยากร
– ประมวลภาพความประทับใจตลอดปีงบประมาณ 2566
-กิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนจบหลักสูตร 1 ปี โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
-รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์