วันที่ 30  สิงหาคม 2566  นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้ช่วยช่าง  ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมา ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียพร้อมบ่อพักและเททับผิวจราจร จากบ้านนายหนูพร ศุภศร – ที่นานายจำปา เถาว์ท่อน บ้านก่อ หมู่ 2 

วันที่ 30  สิงหาคม 2566  นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้ช่วยช่าง  ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมา ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา      ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียพร้อมบ่อพักและเททับผิวจราจร จากบ้านนายหนูพร ศุภศร – ที่นานายจำปา เถาว์ท่อน บ้านก่อ หมู่ 2

 

ข้ามไปยังทูลบาร์