วันที่ 30 มกราคม 2566  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจความหนาแน่นถนน รอบ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ปิดผิว Asphaitic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ. 35-007 สายทางบ้านดอนเมย หมู่ที่ 5—บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6

วันที่ 30 มกราคม 2566  นายวรวิทย์  สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ลงพื้นที่ตรวจความหนาแน่นถนน รอบ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ปิดผิว Asphaitic Concrete  รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ. 35-007 สายทางบ้านดอนเมย หมู่ที่ 5—บ้านหนองแคน หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2  ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ปริมาณงาน   ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  งบประมาณอนุมัติ 3,189,000 บาท

ข้ามไปยังทูลบาร์