วันที่ 3 เมษายน 2566 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านลำห้วยหรี่ ช่วงหนองเลิง — ลำห้วยปลาแดก บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ความยาว 4 เมตร งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท

วันที่ 3 เมษายน 2566  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านลำห้วยหรี่
ช่วงหนองเลิง — ลำห้วยปลาแดก บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน    ความยาว 4 เมตร
งบประมาณอนุมัติ     120,000  บาท

ข้ามไปยังทูลบาร์