วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชน บ้านดอนเมย เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้ จึงมอบให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง( งานเคหะและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ในหมู่บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5

วันที่ 3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจากประชาชน บ้านดอนเมย เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้ จึงมอบให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   กองช่าง( งานเคหะและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ) ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง        ในหมู่บ้านดอนเมย หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่  5

 

ข้ามไปยังทูลบาร์