วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความหนาแน่น ของ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 ถนนสายหนองแก – หนองคอกควาย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงานและคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความหนาแน่น ของ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 1 ถนนสายหนองแก – หนองคอกควาย

ข้ามไปยังทูลบาร์