วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร กิจกรรมการทำบุญไหว้พระ ในช่วงเทศกาลบุญเดือนสามในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองและพระธาตุพนม ซึ่งได้นำพาผู้สูงอายุไปทำบุญไหว้พระขอพร โดยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

 

ข้ามไปยังทูลบาร์