วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต ปลัด.อบต  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต ปลัด.อบต  หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่ในแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปลิงและรับความรู้จากวิทยากรด้านการเกษตร จาก นายปัญญา เพชรนอก วิทยากร  พร้อมทั้งทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์