วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยพร้อมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอในพื้นที่ตำบลดอนเมย นำโดย นายอนันต์ สิงห์งาม ปลัดอำเภอประจำตำบลดอนเมยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของตำบลดอนเมย โดยดำเนินการสุ่มตรวจสอบครัวเรือนที่ที่จัดทำถังขยะเปียก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยพร้อมทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบระดับอำเภอในพื้นที่ตำบลดอนเมย นำโดย นายอนันต์ สิงห์งาม ปลัดอำเภอประจำตำบลดอนเมยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ของตำบลดอนเมย โดยดำเนินการสุ่มตรวจสอบครัวเรือนที่ที่จัดทำถังขยะเปียก

ข้ามไปยังทูลบาร์