วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเพลพระและจับฉลากแลกของขวัญ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้ง เลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก แด่ นายจำรัส วังสการ ตำแหน่ง คนสวน และรับประทานอาหาร่วมกัน

วันที่ 29 ธันวาคม  2565 นายสายันต์  มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเพลพระและจับฉลากแลกของขวัญ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้ง เลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึก แด่ นายจำรัส วังสการ ตำแหน่ง คนสวน  และรับประทานอาหาร่วมกัน

ข้ามไปยังทูลบาร์