วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ ลงพื้นติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำถานีสูบน้ำบ้านหนองปลิง สถานีที่ 1 เนื่องจากช่างชลประทานมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ ลงพื้นติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำถานีสูบน้ำบ้านหนองปลิง สถานีที่ 1 เนื่องจากช่างชลประทานมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

ข้ามไปยังทูลบาร์